گزارش/گفتگو

نشست بصیرتی

اولین نشست بصیرتی مربیان و فرمانده حوزه های کارگران وکارخانجات استان در محل ساختمان ساپکو (ایران خودرو استان ) در تاریخ 98/3/30 برگزار گردیدکه در این جلسه از بیانات شیوای اقای امینی با موضوع سیاسی( با محوریت انتخابات ) استفاده شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید