اخبار

رزمایش خدمت رسانی بسیج کارگری (شیفت ایثار)

رزمایش خدمت رسانی بسیج کارگری تحت عنوان شیفت ایثار در تاریخ 20شهریور 97 در 28 واحدتولیدی استان با شرکت قریب به 2000 کارگر بسیجی در سطح استان برگزار گردید.کارخانه چینی مقصود یکی از واحدهای تولیدی شرکت کننده در رزمایش بود که با 300کارگر بسیجی در سه محور :تداوم کاری واضافه کار،جمع آوری ضایعات وپاکسازی محیط کارخانه ،نوع آوری وابتکار، عرصه به رخ کشیدن روحیه ایثار وفداکاری کارگران در جبهه نبرد اقتصادی بود.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید