اخبار

جلسه ی موانع تولید

1400/10/7
جلسه ای با حضور مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه امام رضا(ع) با مدیریت شرکت توس چینی مشهد در رابطه با مشکلات و موانع تولید و مشکلات دارایی و سازمان تامین اجتماعی با شرکت مربوطه

اضافه کردن دیدگاه جدید