اخبار

جلسه ی فضای مجازی

1400/9/24
جلسه ی اعضای گران سایبری سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان خراسان رضوی با مسولین فضای مجازی سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور از طریق ویدیو کنفرانس
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید