اخبار

بررسی مشکلات شهرک صنعتی مشهد(کلات)

جلسه بررسی مشکلات شهرک صنعتی مشهد(کلات)

جلسه جمع بندی مشکلات واحدهای تولیدی شهرک صنعتی کلات با رئیس شهرک جهت برگزاری میز خدمت با ادارت مربوط با مشکلات واحدها.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید