اخبار

برگزاری میزخدمت

برگزاری میز خدمت

برگزاری میزخدمت بمنظور بررسی مشکلات 15 واحد تولیدی با سازمان تامین اجتماعی در شهرک صنعتی توس با حضور مدیر کل تامین اجتماعی استان وحل مشکلات 10واحد با تامین اجتماعی استان
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید