اخبار

بازدید از کارخانجات قطعه ساز استان

بازدید مدیران سازمان به همراه حجت الاسلام پژمانفر نماینده محترم مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی

بازدید مدیران سازمان به همراه حجت الاسلام پژمانفر نماینده محترم مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی به جهت کمک به رفع مشکلات وتوسعه وافزایش بهره وری واحدهای قطعه ساز خودرواستان در تاریخ 26/4/97 از دو واحد تولیدی متالوژیک پودر مشهد ونیروگستران (تولید باتری) صورت گرفت. این بازدید در ادامه حضور وزیر صنعت ومعدن دراستان وتاکید بر رفع مشکلات قطعه سازان انجام گرفت
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید