اخبار

افتتاح ساختمان جدید کانون بازنشستگان تامین اجتماعی

1400/11/21
افتتاح ساختمان جدید کانون بازنشستگان تامین اجتماعی با حضور مسولین استانی و مسول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه امام رضا (ع) و تعدادی از بازنشستگان تامین اجتماعی
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید