اخبار

افتتاح دفتر هیئت اندیشه ورز

1400/9/3
افتتاح دفتر اندیشه ورز سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه امام رضا(ع) با حضور مسولین شورای شهر و مدیران کل اداره کار و تامین اجتماعی و اعضای هیئت اندیشه ورز در محل ساختمان مدیریت اجتماعی اداره کل کار و رفا و تامین اجتماعی استان خراسان رضوی.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید