09 مرداد 1396 - 10:20
زنان نقش موثری در ترویج فرهنگ وقف دارندبانوی واقف برگزیده دومین جشنواره جایزه گوهرشاد نقش زنان را در ترویج فرهنگ وقف بسیار موثر عنوان کرد.به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگری سپاه امام رضا (ع) سنّت...
09 ارديبهشت 1396 - 10:31
روحیه بسیجی و جهادی در بین دولتمردان کمرنگ شده استیک کارآفرین اجتماعی با بیان اینکه  یکی از دلایل اصلی مشکلات اقتصادی سوء مدیریت است، افزود: روحیه بسیجی و جهادی در بین دولتمردان کمرنگ شده و جای خود...
06 ارديبهشت 1396 - 12:22
مسئول کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان خراسان رضوی:سرمایه‌گذاری در بخش تولید یکی از عوامل اصلی ایجاد اشتغال استمسئول کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان خراسان رضوی سرمایه‌گذاری در بخش تولید...
06 ارديبهشت 1396 - 12:05
 دبیر کل کانون عالی انجمن‌ها صنفی کارگران کشور:به جای ترویج فرهنگ کار، دانشگاه‌های خود را افزایش می‌دهیمدبیر کل کانون عالی انجمن‌ها صنفی کارگران کشور عنوان داشت: : به جای اینکه ما فرهنگ کار را در...
06 ارديبهشت 1396 - 12:01
دبیر کانون خانه صنعت و معدن استان خراسان رضوی:قاچاق کالا سم مهلکی بر پیکره اقتصاد کشور استدبیر کانون خانه صنعت و معدن استان خراسان رضوی قاچاق کالا را بزرگترین ضربه به اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت:...
06 ارديبهشت 1396 - 11:56
مدیر عامل شرکت مهتا طوس:بسیج کارگری نقش موثری در حمایت از تولیدکنندگان و احصای مشکلات آنان داردمدیر عامل شرکت مهتا طوس پایان نقش بسیج بویژه بسیج کارگری را در حمایت از تولیدکنندگان و احصای مشکلات...
06 ارديبهشت 1396 - 11:54
رئیس شورای قشر سازمان بسیج کارگری خراسان رضوی:قوای سه‌گانه منشور خود را در اقتصاد مقاومتی رسما اعلام کنندرئیس شورای قشر سازمان بسیج کارگری خراسان رضوی عنوان داشت: : قوای سه‌گانه باید هم راستا با...
06 ارديبهشت 1396 - 11:42
دبیر کل کانون انجمن کارفرمایی منابع استان خراسان رضوی گفت: : حمایت سازمان‌ها و نهادهای دولتی، دفاع مشروع از حقوق کارفرمایان، ارائه تسهیلات بانکی با نرخی کم سبب افزایش تولید و در نتیجه اشتغال خواهد شد...
06 ارديبهشت 1396 - 11:40
مدیر شرکت‌ شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی تاکید کرد: با شناسایی سرمایه‌های داخلی و خارجی علاقمند به سرمایه گذاری در حوزه تولید می توان ظرفیت واحدهای تولیدی را تا 100 درصد افزایش و اشتغال واحدها را بیشتر...
06 ارديبهشت 1396 - 11:37
بین قوای سه‌گانه  برای تحقق بندهای اقتصاد مقاومتی، هم‌افزایی وجود نداردمدیرعامل شرکت شهر بابانا   بیان داشت: بین قوای سه‌گانه  برای تحقق بندهای اقتصاد مقاومتی، هم‌افزایی وجود ندارد و سیاست‌هایشان...

صفحات