23 مهر 1398 - 10:52
بازدید از کارخانه قند تربت جام
23 مهر 1398 - 10:41
بررسی مشکلات شهرک صنعتی مشهد(کلات)
23 مهر 1398 - 10:36
برگزاری میزخدمت
22 خرداد 1397 - 09:34
نشست بررسی مشکلات نساجان استان
28 بهمن 1395 - 11:09
گزارش کارگروه تخصصی مجمع، الکترود رضا
11 بهمن 1395 - 09:21
جلسه نیک صدرای توس
18 دى 1395 - 11:33
جلسه هم اندیشی کارگروه اشتغال و کارآفرینی آستان قدس

صفحات