اخبار ویژه

دوره توانمندسازی مربیان و سر گروه های صالحین

کد خبر : 17559
شنبه 27 آذر 1400 - 11:23

1400/9/25

جلسه ی اموزشی دوره توانمندی سازی و سر مربی و مربیان و گروه های صالحین حوزه های بسیج کارگران و کارخانجات استان خراسان رضوی
ارسال توسط : khorasanr110
بازدید
دیدگاه