آلبوم عکس

جلسه حلقه مربیان صالحین کارگری استان

جلسه حلقه مربیان صالحین کارگری استان در محل اردوگاه ایت الله خامنه ای (طرقبه) در تاریخ 96/6/23 برگزار گردید.

اضافه کردن دیدگاه جدید