آلبوم عکس

اردوی رزمی فرهنگی سازمان بسیج کارگری

اردوی رزمی فرهنگی سازمان بسیج کارگری با همکاری پایگاه ایران خودرو به استعداد 150 نفر در تاریخ های 18 و 21 مرداد در محل مرکز آموزش عالی امام حسین مشهد برگزار گردید.

اضافه کردن دیدگاه جدید