اخبار

نشست بررسی مشکلات نساجان استان

نشست تخصصی بررسی مشکلات ومسائل واحدهای تولیدی نساجی استان

همزمان با حضور هیئت دولت در استان خراسان رضوی در تاریخ 13/2/97 نشست بررسی مسائل ومشکلات نساجان استان جهت انتقال به وزیر صنعت در محل اداره کل صنعت ،معدن وتجارت استان باحضور بزرگان عرصه نساجی ،کارشناسان ومعاون اداره کل با محوریت بسیج کارگری برگزار گردید.

اضافه کردن دیدگاه جدید