اخبار

غبار روبی مزار شهداء

1400/2/5
غبار روبی مزار شهدای کارگری وشهید برونسی نماد بسیج کارگری با حضور مدیران کل کار تعاون و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی و دیگر مسئولین تشکلات کارگری و خانواده ی شهید معزز برونسی و مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات و حوزه های تابع در مشهد در بهشت رضا قطعه ی شهداء با مداح اهل بیت برگزار گردید.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید