اخبار

رزمایش کشوری شباب

رزمایش کشوری شباب

سومین رزمایش کشوری شباب در تاریخ 2 بهمن آغاز شد.

برای شرکت در رزمایش به سایت razmayesh95.bsj مراجعه فرمایید..

پس از تشکیل گروه اندیشه ورز، طرح مورد نظر تهیه و نسبت به ثبت طرح در سامانه شباب اقدام گردید.

اضافه کردن دیدگاه جدید