اخبار

دیدار مدیرکل اداره کار استان با سازمان بسیج کارگری

دیدار مدیرکل اداره کار،تعاون ورفاه اجتماعی استان با اعضای سازمان بسیج کارگری در هفته بسیج کارگری

دیدار مدیرکل اداره کاراستان وهیئت همراه با مسئولین سازمان بسیج کارگری استان در تاریخ 13/2/97 درمحل سپاه امام رضا علیه السلام به مناسبت هفته بسیج کارگری

اضافه کردن دیدگاه جدید