اخبار

دیدار با خانواده محترم شهید والا مقام شهید برونسی

دیدار با خانواده محترم شهید والا مقام شهید برونسی توسط جناب دکتر رعیتی فرمسئول سازمان کارگران و کارخانجات کشور و جناب سرهنگ یزدانی مسئول سازمان کارگران و کارخانجات استان و هیئت همراه در تاریخ 98/4/5
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید