اخبار

دوره توانمند سازی سرگروه های صالحین بسیج کارگران و کارخانجات استان- آذر98

دوره توانمند سازی سرگروه های صالحین بسیج کارگران و کارخانجات سپاه امام رضا در تاریخ 98/9/58 در محل سالن اجتماعات کارخانه سیمان شرق با حضور 80 نفر از سرگروه های صالحین قشر
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید