اخبار

جلسه شورای عالی قشر

در تایخ99/7/4 جلسه ی شورای عالی قشر با حضور حجت السلام ولمسلمین حاج اقا پژمان فر رئیس کمیسیون اصل 90 وبا حضور سردار غفور پور جانشین فرماندهی سپاه امام رضا (ع) قرار گاه امنیتی شهید برونسی و مدیران کل استان و تشکل های کارگری مرتبط واعضای محترم قشر عالی کار سازمان بسیج کارگران و کارنجات سپاه امام رضا (ع) در مکان ساختمان ساپکو ایران خودرو خراسان برگزار گردید.دراین جلسه مدیران واحد های تولیدی مشکلات خود را مطرح نموده و قرار بر این شد که راهکار ها و رفع موانع از سر راه تولید کنندگان تنظیم و به رئیس کمیسیون اصل 90 ارائه شد .
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید