اخبار

جلسه شورای اندیشه ورز و بازدید از کارخانه پارت سازان ایران خودرو

جلسه شورای اندیشه ورز و بازدید جناب دکتر رعیتی فرمسئول سازمان کارگران و کارخانجات کشور و جناب سرهنگ یزدانی مسئول سازمان کارگران و کارخانجات استان و هیئت همراه از کارخانه پارت سازان ایران خودر در تاریخ 98/4/6
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید