اخبار

جلسه تعامل با سازمان بسیج ادارات استان

جلسه تعامل با سازمان بسیج ادارات استان در خصوت پایگاه های استان قدس رضوی با حضور مسئولین مربوطه
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید