اخبار

جلسه تخصصی

1400/3/22
جلسه ی تخصصی کار افرینان با حضور سردار فرامندهی سپاه امام رضا (ع) و تعدادی از کار فرمایان واحد های تولیدی مشهد برگزار گردید. موضوع جلسه مشکلات تولید از طرف کار افرینان و کار فرمایان مطرح گردید که در جمع بندی سردار فرماندهی فرمودند که انشالله با شرکت حداکثری در انتخابات فرد اصلح را انتخاب کنیم و مشکلات سر راه تولید را برطرف خواهیم کرد.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید