اخبار

جلسه با نماینه ی مجلس

در تاریخ99/10/16 جلسه ای با حضور رئیس کمیسیون اصل 90 حجت السلام پژمان فر و مدیر کل کار و تعاون و امور اجتماعی خراسان رضوی و مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه امام رضا (ع) و دیر مسئولین مرتبط در شرکت کالا کودک برگزار گردید. مدیریت شرکت فوق مشکلات سر راه تولید این واحد را مطرح کرد و همچنین برای توسعه و افزایش این واحد تولیدی با مشکلاتی با شهرک صنعتی که دارد مطرح کرد که قرار بر این شد اقای پژمان فر و مسئولین مرتبط پیگیری و نتیجه را اعلام نمایند.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید