اخبار

جلسه با مدیر عامل کارخانه لبنی رضوی

جلسه با مدیر عامل کارخانه لبنی رضوی توسط جناب آقای رعیتی فرد مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور و جناب آقای یزدانی مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات خراسان رضوی در تاریخ 98/7/11 .
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید