اخبار

جلسه با فرمانده حوزه های کارگری مشهد مقدس

جلسه داخلی با فرمانده حوزه های کارگری و کارخانجات مشهد مقدس در تاریخ 98/7/1 در محل سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه امام رضا علیه السلام جهت هماهنگی برنامه های هفته دفاع مقدس.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید