اخبار

جلسه استان

در تاریخ 99/7/14 جلسه ی ستاد تصهیل استان با حضور سردار فرماندهی سپاه امام رضا (ع) ومعاونت اقتصادی استانداری خراسان رضوی و مدیران کل استان و تعدادی از کار فرمایان و واحد های تولیدی که قبلا عارضه یابی شده بود مطرح گردید و مشکلات با حضور مسئولین و مدیران کل تصمیم گرفته شد که در اسرع وقت مشکلات و موانع سر راه تولید برطرف گردد.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید