اخبار

بازدید کارخانه مبل پارت

در تاریخ99/3/12 مسول محترم سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان جناب سرهنگ یزدانی و هیت همراه از شرکت آذین پارت خراسان رضوی (تولیدی مبل) بازدید به عمل آمد .
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید