اخبار

بازدید و عارضه یابی از واحد های تولیدی

درتاریخ 99/7/8 بازدید وعارضه یابی مسول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه امام رضا (ع) وهئیت همراه از واحد های تولیدی رنگ های خوراکی و کارگاه های قطعه ساز و واحد تولیدی شیشه های دوجداره در شهرک صنعتی مشهد (کلات).
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید