اخبار

بازدید و سرکشی از ایران خودرو

در تاریخ99/6/3 مسول محترم سازمان بسیج کارگران و کارنجات استان جناب سرهنگ یزدانی و هیت همراه با مدیر عامل محترم کارخانه ایران خودرو دیدار کردند که در این دیدار تعامل خوبی جهت تبدیل پایگاه ایران خودرو به حوزه صورت گرفت.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید