اخبار

بازدید از کارخانه فرش زمرد مشهد

بازدید جناب دکتر رعیتی فرمسئول سازمان کارگران و کارخانجات کشور و جناب سرهنگ یزدانی مسئول سازمان کارگران و کارخانجات استان و هیئت همراه از کارخانه فرش زمرد مشهد در تاریخ 98/4/6
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید