اخبار

بازدید از کارخانه سنگ بری مرمر- شهرستان فریمان

بازدید ی توسط سردار نظری فرمانده سپاه استان و مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات از کارخانهسنگ بری مرمر واقع در شهرستان فریمان شهرک صنعتی کاویان در تاریخ 98/11/16 انجام گردید.
به گزارش خبرنگار بسیج کارگران و کارخانجات سپاه امام رضا علیه السلام بازدید ی توسط سردار نظری فرمانده سپاه استان و مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات از کارخانهسنگ بری مرمر واقع در شهرستان فریمان شهرک صنعتی کاویان در تاریخ 98/11/16 انجام گردید.لازم بذکر است که خط دوم این کارخانه نیزبه بهره برداری رسید.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید