اخبار

بازدید از شرکت عالیس

درتاریخ 99/6/27 مسول سازمان بسیج گارگران و کارخانجات سپاه امام رضا (ع) و هیت همراه از مجموعه شرکت عالیس واقع در شهرک صنعتی چناران بازدید به عمل امد .همچنین جلسه ای در این زمینه با مدیرعامل شرکت فوق برگزار گردید .لازم به ذکر است که از خط تولید شیر کاکائو شرکت عالیس نیز با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی بازدید به عمل امد.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید