11 دى 1395 - 11:03
بازدید از کارخانه مهساتوس
17 بهمن 1394 - 09:44
بازدید از کارخانه تولید ژلاتین آریا
09 دى 1394 - 11:29
گزارش ستاد حمایت از تولید
06 دى 1394 - 09:57
بازدید اعضای ستاد حمایت از تولید از شهرک چرم مشهد
06 دى 1394 - 09:51
جلسه مشترک سازمان بسیج کارگری استان با گروه چینی مقصود
15 تير 1394 - 10:59
دومین نشست شورای قشر
دومین نشست شورای قشردر خصوص بررسی مشکلات واحدهای تولیدی کوچک و متوسط

صفحات