15 اوکتوبر 2019 - 10:52
بازدید از کارخانه قند تربت جام
15 اوکتوبر 2019 - 10:41
بررسی مشکلات شهرک صنعتی مشهد(کلات)
15 اوکتوبر 2019 - 10:36
برگزاری میزخدمت
12 جون 2018 - 09:34
نشست بررسی مشکلات نساجان استان
16 فوریه 2017 - 11:09
گزارش کارگروه تخصصی مجمع، الکترود رضا
30 ژانویه 2017 - 09:21
جلسه نیک صدرای توس
07 ژانویه 2017 - 11:33
جلسه هم اندیشی کارگروه اشتغال و کارآفرینی آستان قدس

صفحات