16 مرداد 1396 - 11:03
بازدید مسئول سازمان بسیج کارگری سپاه امام رضا(ع) از روند راه اندازی کارخانه مهتاتوس چناران
14 مرداد 1396 - 11:02
جلسه با مسئولین قوه قضاییه درکارخانه گهردانه شرق
03 مرداد 1396 - 10:27
بازدید از روند راه اندازی شرکت ژلاتین
17 تير 1396 - 10:18
نظارت ستادی از شهرستان ها
29 خرداد 1396 - 12:04
جلسه دارایی
21 خرداد 1396 - 09:40
جلسه با مسئول مشاغل آزاد و امور صنفی استان
17 خرداد 1396 - 12:03
نشست کارگروه قوانین و مقررات ستاد پایش سپاه امام رضا (ع) با کارخانه لامپ افروغ
17 خرداد 1396 - 11:54
جلسه ستاد پایش سپاه امام رضا در شرکت کارتن مشهد
10 خرداد 1396 - 10:56
جلسه هماهنگی با اداره کل فنی حرفه ای استان جهت پیگیری تفاهم نامه سازمان بسیج کارگری کشور با فنی حرفه ای کشور در سال
02 خرداد 1396 - 11:22
حلقه سرمربیان سازمان بسیج کارگری کشور

صفحات