14 آبان 1396 - 09:41
بازدید اعضای ستاد پایش سپاه امام رضا (ع) از واحد صنعتی
14 آبان 1396 - 08:59
رزمایش پدافند غیر عامل شرکت ایران خودروی خراسان
04 مهر 1396 - 11:59
جلسه با تشکل های کارگری وبا حضور مدیرکل تعاون ،کارورفاه اجتماعی استان در محل کانون بازنشستگاه تامین اجتماعی از ساعت 8 الی 10.30 صبح برگزارگردید.محور جلسه تعامل بیشتر تشکل های کارگری وکارفرمایی استان به جهت تقویت تفکر وفرهنگ بسیج .
26 شهريور 1396 - 09:51
جلسه حلقه مربیان صالحین کارگری استان
07 شهريور 1396 - 11:40
اردوی رزمی فرهنگی سازمان بسیج کارگری
21 مرداد 1396 - 10:45
نظارت ستادی از شهرستان ها( کاشمر و تربت حیدریه)

صفحات