1
2
3

اعضای ستاد پایش سپاه امام رضا (ع) با حضور سردار نظری فرماندهی محترم سپاه امام رضا(ع) و اصحاب رسانه از واحد تولیدی کودک کالا تولید کننده لوازم کودک...

به مناسبت هفته پدافند رزمایش پدافند غیر عامل ویژه کارخانجات در شرکت ایران خودروی خراسان رضوی با همکاری سازمان بسیج کارگری استان و معاونت عملیات...

جلسه با تشکل های کارگری وبا حضور مدیرکل تعاون ،کارورفاه اجتماعی استان ومدیرآموزش سازمان فنی حرفه ای استان  در محل کانون بازنشستگاه تامین اجتماعی...