1
2
3
دیدار با خانواده محترم شهید والا مقام شهید برونسی توسط جناب دکتر رعیتی فرمسئول سازمان کارگران و کارخانجات کشور و جناب سرهنگ یزدانی مسئول سازمان...
دیدار با جناب اقای مهندی سنجری مدیر کل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان توسط جناب دکتر رعیتی فرمسئول سازمان کارگران و کارخانجات کشور و جناب...
بازدید جناب دکتر رعیتی فرمسئول سازمان کارگران و کارخانجات کشور و جناب سرهنگ یزدانی مسئول سازمان کارگران و کارخانجات استان و هیئت همراه از کارخانه...
جلسه شورای عالی 97