1
2
3
افتتاح ساختمان جدید کانون بازنشستگان تامین اجتماعی با حضور مسولین استانی و مسول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه امام رضا (ع) و تعدادی از...
جلسه ای با حضور مسول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه امام ضا (ع) و مدیران اداره کل کار و رفاه و تامین اجتماعی و تعدادی از کار افرینان استان...
جلسه ی هماهنگی ویدئو کنفرانس حوزه های کارگری استان خراسان رضوی جهت هماهنگی برگزاری دهه فجر
جلسه شورای عالی 97