1
2
3

اولین جلسه مسئول سازمان بسیج کارگری استان خراسان رضوی با مسئول شهرک صنعتی  توس مشهد جناب آقای مهندس مقامی و مسئول پایگاه و مسئول فرهنگی شهرک های...

اولین جلسه یادواره شهدای کارگری با حضور مسئول سازمان بسیج کارگری سپاه امام رضا (ع)، فرمانده ناحیه سرخس، فرمانده حوزه کارگری، مسئولین ادارات کل...

مراسم درختکاری در شهرک صنعتی مشهد واقع در جاده کلات با حضور مدیر کل محیط زیست استان جناب دکتر صالحی، مدیر کل منابع طبیعی استان جناب مهندس باقری،...

اخبار بسیج کارگری