1
2
3

همایش همدلی، همبستگی تشکل های کارگری و کارفرمایی استان در تاریخ 96/9/8 در محل سالن امفی تئاتر اداره کل کار استان با حضور روسای تشکلات کارگری و...

جلسه سازمان بسیج کارگری با اسکادی در تاریخ 96/10/21 در محل شهرک صنعتی توس برگزار گردید. محور جلسه کمک به راه اندازی 139 واحد تولیدی تعطیل شده توسط...

اعضای ستاد پایش سپاه امام رضا (ع) با حضور سردار نظری فرماندهی محترم سپاه امام رضا(ع) و اصحاب رسانه از واحد تولیدی کودک کالا تولید کننده لوازم کودک...