1
2
3
جلسه تعامل با سازمان بسیج ادارات استان در خصوت پایگاه های استان قدس رضوی با حضور مسئولین مربوطه
سومین مجمع مربیان صالحین بسیج کارگران و کارخانجات سپاه امام رضا علیه السلام در تاریخ98/9/28 در محل سالن اجتماعات کارخانه سیمان سرق با حضور 30نفر از...
دوره توانمند سازی سرگروه های صالحین بسیج کارگران و کارخانجات سپاه امام رضا در تاریخ 98/9/58 در محل سالن اجتماعات کارخانه سیمان شرق با حضور 80 نفر از...
جلسه شورای عالی 97